عاطفه حسینی - گیاه پزشکی 92
سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

گیاه پزشکی 92


هنگامی که دانه های حاوی گال نماتدanguina triticiهمراه با بذور سالم کاشته میشوند در
صورت وجود شرایط مساعد از جمله رطوبت وحرارت گال نرم شده لاروها از آن خارج و خود را به نقطه
رویشی انتهایی طوقه رسانده و ازآنجا به گلچه های اولیه نفوذ مینمایند، یا در لابلای غلاف برگ بصورت
انگل خارجی فعالیت می کنند تا خوشه ها ظاهر شوند. در این مکان نماتدهای نرو ماده جفتگیری کرده و
پس از تخمریزی بلافاصله از بین میروند. در اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد تخمها سریعاً تفریخ شده و
لاروهای سن دوم از آنها خارج و به تدریج بحالت کمون درآمده و درداخل گال انباشته می شوند.
گالهای حاصله همراه با رسیدن دانه سفت و قهوهای شده در این حالت گلومهای آلوده از هم باز
می شوند. در صورتیکه محصول بموقع برداشت نشود گالها به داخل خاک ریزش می کنند و چنانچه
محصول به موقع برداشت شود با بذر مخلوط شده و از این طریق انتشار مییابند.
علائم بیماری عبارتند از پیچیدگی ساقه، برگ و خوشهها، تورم برگها، کوتولگی ساقه و تشکیل گال
حاوی نماتد در داخل خوشه.

روشهای کنترل ومبارزه
-1 بوجاری بذور و کاشت بذور سالم و بدون گال
-2 تناوب دوساله با استفاده از گیاهان غیر میزبان همچون سویا، آفتابگردان،سیبزمینی، پنبه،
لوبیا و عدس
-3 کنترل علفهای هرز همچون یولاف و چاودار
-4 انهدام گالهای حاوی نماتد

http://www.invasive.org/images/768x512/1356008.jpg


نوشته شده در دوشنبه 93/4/23ساعت 12:21 صبح توسط عاطفه حسینی نظرات ( ) |

http://nargil.ir/plant/images/pic/177/strelitzia%20reginae%209.jpg

نام علمی: STRELITZIA REGINAE
خانواده: استرلیتزیاسه - STRELITZIACEAE
بومی منطقه: آفریقای جنوبی
نام های دیگر: مرغ بهشتی, استرلیتزیا نارنجی, crane flower


شرایط مناسب رشد:
نور محیط: زیاد
آبیاری و رطوبت: کمی مرطوب
دمای ایده آل محیط: 18 درجه سلسیوس
خاک و تغذیه: یک قسمت خاک باغچه ، 1 قسمت شن درشت و یا پرلیت ، 1 قسمت خاک پیت مرطوب یا هوموس

ادامه مطلب...

نوشته شده در یکشنبه 93/4/1ساعت 6:53 عصر توسط عاطفه حسینی نظرات ( ) |


Design By : Pichak